Title Maamage Vaahaka Goani Dhekujjegge Dhemedhugai Jehunu Massala Hallukuri Goiy
Authur Shimna Shakeeb
Pages 18
Clasification Date Thursday, 16 February 2023
Langugae Dhivehi
None Mild Moderate Strong
Violence check
Drugs check
Sex / Nudity check
Language check